SAP ARIBA

Doświadczenia zebrane podczas wielu międzynarodowych wdrożeń, pozwalają nam świadczyć szeroką gamę usług związanych z integracją systemów ERP z platformą ARIBA.

INTEGRACJA Z WYKORZYSTANIEM STANDARDOWYCH KOMPONENTÓW DOSTARCZONYCH PRZEZ SAP.

BUDOWA OD PODSTAW INTERFEJSÓW TRANSAKCYJNYCH DLA SYSTEMÓW INNYCH NIŻ SAP.

KONFIGURACJA POŁĄCZEŃ DLA ARIBA NETWORK I ARIBA P2P.

TWORZENIE INTERFEJSÓW DANYCH PODSTAWOWYCH DO SAP ARIBA.