INTEGRACJA SAP

Posiadamy doświadczenie w integracji systemu SAP z systemami zewnętrznymi za pośrednictwem różnorodnych technologii i szyn integracyjnych.

INTEGRACJA ZA POMOCĄ:

  • IDOC
  • BAPI
  • ABAP PROXY
  • ENTERPRISE SERVICES

WYKORZYSTANE SZYNY INTEGRACYJNE:

  • SAP PI/XI
  • MULESOFT MULE ESB
  • SAP BUSINESS CONNECTOR
  • IBM WEBSHPERE